Jak Kinezjologię Edukacyjną i program Gimnastyka Mózgu- można wykorzystać w przedszkolu.

Historia sukcesu Agnieszki Agnieszka Weissbrot Ukończyłam studia pedagogiczne, dzienne na Uniwersytecie Opolskim o specjalności resocjaliza zespołem Downa. Od tego czasu zaczęłam myśleć o pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi. W tym celu ukończyłam Więcej »

ak skuteczniej pomóc dzieciom z trudnościami w nauce?

Jak skuteczniej pomóc dzieciom z trudnościami w nauce oraz rozpoznać ich talenty?

Polski Instytut Kinezjologii Edukacyjnej zaprasza na 3-dniowe specjalistyczne szkolenie Pierwszego Stopnia Gimnastyki Mózgu® dla pedagogów oraz nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Jest to jedyne w Polsce szkolenie, na którym poznasz praktyczne aplikacje Więcej »

korzyści z Kinezjologii Edukacyjnej

Jak i dlaczego Kinezjologia Edukacyjna wspiera uczenie się i rozwój?

              Kinezjologia Edukacyjna pokazuje w praktyce możliwości   jak wspomóc rozwój i proces uczenia się, wykorzystując  naturalny ruch fizyczny. Słowo Edukacyjna– pochodzi od łacińskiego słowa „ educare” Więcej »

Jak Kinezjologię Edukacyjna i program Gimnastyka Mózgu- można z wykorzystać w fizjoterapii.

 Historia sukcesu Marioli Frąszczak 

 Po pierwszym stopniu kursu zaczełam patrzeć na świat w zupełnie inny sposób. Dostrzegałam ,słyszałam ,czułam to na co wczesniej nie zwracałam uwagi, co myslę tkwiło we mnie ale było przytłoczone przez inne sprawy

Kiedy rozpoczełam stosować gimnastykę mózgu u swoich pacjentów musiałam sama odczuć jej działanie.Tak sie stało.

Jestem mgr Fizjoterapii i AWF, a obecnie podjęłam studia podyplomowe z Logopedii.

Stało się to zresztą pod wpływem chęci rozwoju jaką nabrałam po rozpoczeciu stosowania gimnastyki mózgu na sobie i u moich pacjentów.Pacjentkę którą chcę przedstawić w tym artykule jest 13-letnia dziewczyna.Natalia zjawiła sie u mnie ze skoliozą w odcinku piersiowym i kręczem szyi.Powikłaniem dodatkowym jest guz w pniu mózgu i epilepsja.Z tego powodu lekarze nie pozwalali Natalce ćwiczyć .

Po krótkiej rozmowie dowiedziałam się, że dziewczynka chodzi do szkoły specjalnej ze względu na lekkie opóznienie w rozwoju umysłowym, jest nieśmiała, unika kontaktów z rówieśnikami. Jej wycofanie było zresztą widoczne w samej postawie. Była przygarbiona, barki wysunięte do przodu, głowa opuszczona, unikała kontaktu wzrokowego.

Jak Kinezjologię Edukacyjną i program Gimnastyka Mózgu- można wykorzystać w przedszkolu.

Historia sukcesu Agnieszki Agnieszka Weissbrot

Ukończyłam studia pedagogiczne, dzienne na Uniwersytecie Opolskim o specjalności resocjaliza

zespołem Downa. Od tego czasu zaczęłam myśleć o pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi.

W tym celu ukończyłam studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie uczęszczam na studia podyplomowe o kierunku Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna na Uniwersytecie Wrocławskim.

Od 2013 roku pracuję w Niepublicznym Przedszkolu Kredka w Oławie, które jest przedszkolem integracyjnym, na stanowisku: pedagog specjalny. Dodatkowo prowadzę nauczanie indywidualne dziecka z zespołem Moya Moya. Liczne studia i kursy umożliwiły mi bogate przygotowanie do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach.

Poszukując nowych metod w pracy z dziećmi zainteresowałam się Kinezjologią Edukacyjną, nauką, która zajmuje się ruchem i jego wpływem na uczenie się.

Zainspirowała mnie do tego moja pani dyrektor mgr Ewa Idczak, która opowiedziała mi z wielkim entuzjazmem o tej metodzie. Podkreślała, że sekret metody polega na tym, iż odpowiednie zestawy ćwiczeń uaktywniają cały mózg, dzięki czemu łatwiej przyswajamy wiedzę i pełniej ją wykorzystujemy w konkretnych umiejętnościach. Pani Ewa zaproponowała mi abym podjęła kurs i rozpoczęła ćwiczenia z zakresu Gimnastyki Mózgu z dziećmi w przedszkolu.

Jak Kinezjologia Edukacyjna może pomóc dzieciom upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim

Historia sukcesu Anety Jęczmieńskiej:)

 Witam serdecznie! 

Nazywam się Aneta Jęczmińska. W 2006 roku ukończyłam studia pedagogiczne o specjalności rewalidacja z terapią pedagogiczną.

Od czasów szkoły średniej jestem zaangażowana prywatnie i zawodowo w działalność edukacyjno – wychowawczo – opiekuńczą: pełniłam role animatora grup dziecięcych, asystenta osób niepełnosprawnych.

Po obronie pracy magisterskiej pracowałam z dziećmi i młodzieżą dotkniętymi różnorakimi deficytami rozwojowymi: niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym, z autyzmem i zespołem Aspergera, z ADHD i innymi zaburzeniami emocjonalnymi oraz społecznymi.

ak skuteczniej pomóc dzieciom z trudnościami w nauce?

Jak skuteczniej pomóc dzieciom z trudnościami w nauce oraz rozpoznać ich talenty?

Polski Instytut Kinezjologii Edukacyjnej zaprasza na 3-dniowe specjalistyczne szkolenie Pierwszego Stopnia Gimnastyki Mózgu® dla pedagogów oraz nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych.

Jest to jedyne w Polsce szkolenie, na którym poznasz praktyczne aplikacje metod Gimnastyki Mózgu w diagnozowaniu i wspieraniu rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się oraz uzdolnionych.

W programie szkolenia poza podstawami Kinezjologii jako jedyni w Polsce dajemy praktyki dziećmi.

Kliknij tutaj po szczegóły szkolenia

ruchy naprzemienne

Jak możesz ćwiczeniami z kinezjologii wspierać dziecko w uczeniu się

 Gdy twoje  dziecko popełnia błędy w czasie czytania: gubi litery, dodaje też litery wypaczając brzmienie słów.

Prędkość czytania ma obniżoną,  ma trudności w rozróżnieniu liter  b-p d-t k-g, cz-sz. gdy obserwujesz u swojego dziecka takie problemy,nie dziw się, że Twoje dziecko niechętnie wykonuje zadania  języka polskiego, nie lubi czytać, pisać wszystkie  bo  wszystkie te prace przychodzą mu z wielkim trudem więc ich unika.

korzyści z Kinezjologii Edukacyjnej

Jak i dlaczego Kinezjologia Edukacyjna wspiera uczenie się i rozwój?

             

Geneza słowa kinezjologia edukacyjna.

Kinezjologia Edukacyjna pokazuje w praktyce możliwości  
jak wspomóc rozwój i proces uczenia się, wykorzystując  naturalny ruch fizyczny.

Słowo Edukacyjna– pochodzi od łacińskiego słowa „ educare” co znaczy wychowywać, kształcić,

Kinezjologia opiera się na badaniach wybitnych humanistycznie zorientowanych psychologów i pedagogów:
A.Gesella , C. Rogersa, J.Piageta, M. Montessori, L. Clarka, J. Canfielda i wielu innych.
Kinezjologia Edukacyjna oparta jest na trzech prostych założeniach :
1. Nauka jest naturalną przyjemną sferą działalności kontynuowaną przez całe życie.
2. Blokady ukryte w naszym ciele, które przeszkadzają nam w nauce i w rozwoju.
3. “Właściwie rozpoznane blokady mogą zostać usunięte, pod warunkiem prawidłowo prowadzonego treningu z wykorzystaniem ćwiczeń i procedur z  podstawowego programu kinezjologii zwanego Gimnastyką Mózgu.  ”®
Poznaj Fundamenty Kinezjologii  Edukacyjnej  i programu Gimnastyka Mózgu®
                 

Wymiary programu Gimnastyka Mózgu

Zobacz fragment z kursu Kinezjologia Edukacyjna część I

 

Bajki terapeutyczne

   Autor: Dagmara Kraj -Kwiecińska 

 BAJKI  O JEŻYKU  HORACYM  -  OPOWIEŚCI  Z TĘCZOWEJ  DOLINY

1)    „JEZYK I UCIEKAJĄCE KRZESŁO”

W domu u jeżyka Horacego było ciche popołudnie. Brzuchaty budzik stał sobie wygodnie na kominku i cichutko mruczał tik-tak, tik-tak, tik-tak, Horacy usadowił się wygodnie w fotelu i czytał ulubioną książkę o odważnych piratach, a mama gotowała w kuchni powidła śliwkowe i nuciła sobie jakąś wesołą melodyjkę.

Nagle przypomniała o czymś sobie. Zawołała Horacego do kuchni i opowiedziała mu o kłopotach, jakie dzisiaj sprawiło jej  jedno z krzeseł. Stało sobie to niegrzeczne krzesło w dużym pokoju,  i nikt nie mógł na nim usiąść.

1361797_student_1-11

Przetrwałe odruchy a powstanie trudności szkolnych u dzieci w wieku szkolnym

artykuł: Celestyna Grzywniak

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

“Przetrwałe odruchy a powstanie trudności szkolnych u dzieci w wieku szkolnym”

W ostatnim czasie wielu psychologów poszukuje nowych metod terapii, które byłyby skuteczne w leczeniu różnych zaburzeń.

Niektóre dzieci już na starcie borykają się z kłopotami w nauce czytania i pisania.

Prawdą jest, że istnieją różne metody pracy z zaburzeniami emocjonalnymi, poznawczymi i ruchowymi, ale ich skuteczność jest różna.

909359_learning_the_rules

Rola dojrzałości neuropsychologicznej w procesie uczenia się

 Autor: Celestyna Grzywniak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Rola dojrzałości  neuropsychologicznej w procesie  uczenia się”
Osiągnięcie dojrzałości neuropsychologicznej do uczenia się to uzyskanie odpowiedniego poziomu dojrzałości centralnego układu nerwowego (CUN), która warunkuje prawidłowy przebieg procesów psychicznych i motorycznych biorących udział w uczeniu się.
Dojrzewanie centralnego układu nerwowego to dynamiczny proces dotyczący prawidłowego rozwoju komórek nerwowych, powstawania połączeń pomiędzy’ nimi oraz pomiędzy strukturami mózgu, tworzenia się we właściwym czasie mieliny na drogach nerwowych, a także na prawidłowym  rozwoju odruchów pierwotnych i posturalnych oraz integracji sensorycznej.
1126726_home_work_close-up_1 nastawienie

Czy wiesz, że proces uczenia zależy od nastawienia do nauki?

Procesy myślenia i uczenie się odbywają się nie tylko w głowie! To zmysły  karmią mózg informacjami z otoczenia, które są potrzebne dziecku do zrozumienia świata i praw w nim rządzących.

 Natomiast  jak   zapamięta Twoje dziecko  dane  mu doświadczenie, czy jest miłe czy nie miłe decyduje o szybkości  jego uczenia i  późniejszej motywacji do uczenia się.

Jak to się dzieje?

Jeśli  Twoje dziecko odbierze doświadczenie  jako bardzo trudne wręcz tragiczne, uwolniony zostaje neurotransmiter adrenalina  i kortyzol  co spowoduje  z kolei obniżenie  jego zdolności uczenia się i zapamiętywania. Wydzielają się Hormony stresu.