Kinezjologia Edukacyjna w praktyce

Genialność umysłu – pamięć

Dzisiejszy artykuł o pamięci  zacznę od ulubionej mojej historii Kima Peeka.  Pokazuje ona jak zagadkowy i genialny jest mózg. Kim  urodził się w 1951r. Miał powiększoną głowę, jak pokazały badania mózg bez ciała modzelowatego i do tego miał uszkodzony móżdżek. Nie...

czytaj dalej

Kinezjologia, lateralizacja funkcji mózgu.

 Pierwsze informacje o lateralizacji funkcji mózgu podał Paul Broka, w 1861 roku; historia i wątpliwości dotyczące tego doniesienia opisana jest w książce Draaisma (2009). .  Uszkodzenia lewej półkuli: trudności z mówieniem, pisaniem, czytaniem, matematyką. ...

czytaj dalej

Jak działa mózg? Fale mózgowe

 Czy wiesz, że odkrycie w 1929 r. przez Hansa Bergera fal mózgowych, było nie lada przełomem w badaniach prowadzonych nad mózgiem. Okazuje się, że mózg podczas swojej pracy generuje impulsy elektryczne, zwane falami mózgowymi. Impulsy te możemy mierzyć przy pomocy...

czytaj dalej

Kinezjologia, jak działa mózg- półkule mózgowe.

Czy wiesz? że, normalnym mózgu nie ma prostego podziału na specjalizację w zakresie  funkcji mowy i niewerbalnych analiz wzrokowo-przestrzennych? Jak więc interpretować wyniki doświadczeń? kiedy: to obserwujemy asymetrie zarówno półkulową i twarzy. Lewa półkula -...

czytaj dalej

Kinezjologia poprawa percepcji słuchowej i zapamiętywania.

Zapoznaj się jakie umiejętności dziecko powinno opanować: Aby słuchać uważnie i zapamiętywać jak najwięcej z lekcji. Słuch i nawyki związane  ze  słuchem również powinny dojrzeć , by ukształtować umiejęt­ności szkolne takie jak: swobodna uwaga słuchowa, zapamiętywanie...

czytaj dalej

Kinezjologia, jak działa mózg- móżdzek

Móżdżek człowieka ma kształt elipsoidalnej bryły spłaszczonej grzbietobrzusznie, o najdłuższym wymiarze poprzecznym. Wyróżniamy powierzchnię górną móżdżku (facies superior cerebelli), bardziej płaską, i powierzchnię dolną (facies inferior cerebelli), silnie wypukloną....

czytaj dalej

Kinezjologia -usprawnienie czytania, pisania, rysowania

 Zobacz jakie umiejętności dziecko powinno posiadać aby łatwo mogło nauczyć się czytać. W szkole dziecko poświęca wiele czasu nauce czytania, pisania, rysowania itd. Wykorzystuje do tego pracę oczu a szczególnie umiejętność wodzenia oczami. Aby łatwo czytać tekst od...

czytaj dalej