Genialność umysłu – pamięć

Genialność umysłu – pamięć

Dzisiejszy artykuł o pamięci  zacznę od ulubionej mojej historii Kima Peeka.  Pokazuje ona jak zagadkowy i genialny jest mózg. Kim  urodził się w 1951r. Miał powiększoną głowę, jak pokazały badania mózg bez ciała modzelowatego i do tego miał uszkodzony móżdżek.

Nie chodził do czwartego roku życia i wpadał w straszną rozpacz, gdy czegoś nie rozumiała, a zdarzało to się często.

Lekarze, po zdiagnozowaniu jako upośledzonego umysłowo, chcieli go umieścić w zakładzie specjalnym. jednak jego ojciec nie zgodził i walczył o syna zauważył, że syn ma niezwykłe  intelektualne  umiejętność pamięć.

Może czytać  dwa teksty naraz, każdą  innym okiem, rozumiejąc treść i zapamiętując ją na zawsze.

Pewnego dnia Ojciec przyprowadził go do biblioteki   i pozwolił  na wywiad Barremu Morrowi, który był zainteresowany niezwykłą pamięcią

(więcej…)

Kinezjologia poprawa percepcji słuchowej i zapamiętywania.

Kinezjologia poprawa percepcji słuchowej i zapamiętywania.

Zapoznaj się jakie umiejętności dziecko powinno opanować: Aby słuchać uważnie i zapamiętywać jak najwięcej z lekcji.

Słuch i nawyki związane  ze  słuchem również powinny dojrzeć , by ukształtować umiejęt­ności szkolne takie jak: swobodna uwaga słuchowa, zapamiętywanie i aktywna koordynacja z innymi procesami poznawczymi. To ważne umiejetności dojrzałości szkolnej. Trudno wyobrazić sobie proces uczenia się bez pracy słuchu.

Uczeń słyszy nauczyciela, który do niego mówi, słyszy rów­nież siebie powtarzającego wewnętrznie czytane sło­wa. Odbiera wiele dźwięków, tonów i intonacji wciąż mu towarzyszących.

(więcej…)

Kinezjologia -usprawnienie czytania, pisania, rysowania

Kinezjologia -usprawnienie czytania, pisania, rysowania

 Zobacz jakie umiejętności dziecko powinno posiadać aby łatwo mogło nauczyć się czytać.

W szkole dziecko poświęca wiele czasu nauce czytania, pisania, rysowania itd. Wykorzystuje do tego pracę oczu a szczególnie umiejętność wodzenia oczami.

Aby łatwo czytać tekst od lewej do prawej strony, po­trzebna jest umiejętność wodzenia w tym kierunku, utrzymania wzroku na czytanym teksie oraz umiejętność przekraczania wzrokowej linii środka.

(więcej…)

Kinezjologia, wpływ ruchu na proces dojrzałości szkolnej.

Kinezjologia, wpływ ruchu na proces dojrzałości szkolnej.

5.1 Charakterystyka etapów rozwoju ruchowego i wpływ na dojrzałość szkolną

Rozwój ruchowy jest ważnym wyznacznikiem dojrzałości szkolnej dziecka. Ma swoje strukturalne jednostki składowe, etapy, poziomy, mechanizmy, cechy itd.   Wieloletnia praca teoretyczno – eksperymentalna kinezjologów P. i G. Dennisonów, S. Mazgutowej i innych, dowodzi, że aktywne towarzyszenie rozwojowi ruchowemu dziecka w najlepszy sposób zapewnia ukształtowanie się jego neurofizjologicznej gotowości do procesu uczenia się. Dlatego zostanie przedstawiona pokrótce analiza składowych rozwoju ruchowego w ujęciu Kinezjologii Edukacyjnej.

(więcej…)

Kinezjologia, wpływ ruchu na proces uczenia się część III- profil dominacji półkul mózgowych

Kinezjologia, wpływ ruchu na proces uczenia się część III- profil dominacji półkul mózgowych

Zapoznaj się z   profilami dominacji mózgu wg Paula Dennisona.

W ostatnich latach pedagodzy i psycholodzy rozwinęli wiele systemów analizujących style uczenia się. Dr Paul Dennison rozwinął metodę wskaźnika i charakterystyki indywidualnego stylu uczenia się.

Określił podstawowy profil dominacji, który identyfikuje dominację oczu, uszu i rąk w relacji do dominującej półkuli mózgowej.

(więcej…)

Kinezjologia wpływ ruchu na proces uczenia się. część II

Kinezjologia wpływ ruchu na proces uczenia się. część II

Gimnastyka MózguZapoznaj się teraz z badaniami jakie prowadził Paul Dennison w ramach swojej metody Kinezjologii Edukacyjnej celem jego jest wprowadzenie do procesu uczenia  sie w szkołach i przedszkolach ćwiczeń ruchowych w ramach Gimnastyki Mózgu.

 

Paul Dennison zajmował się przyczynami i leczeniem trudności w uczeniu się. Badał zależność między ruchem, a rozwojem mowy oraz umiejętnością pisania i czytania. Zauważył, że dzieci, które we wczesnym dzieciństwie nie miały możliwości swobodnego raczkowania, poruszania się, dotykania, gryzienia, później uczyły się mówić. Zwrócił też (więcej…)