Jak i dlaczego Kinezjologia Edukacyjna wspiera uczenie się i rozwój?

Jak i dlaczego Kinezjologia Edukacyjna wspiera uczenie się i rozwój?

Geneza słowa kinezjologia edukacyjna.

Kinezjologia Edukacyjna pokazuje w praktyce możliwości
jak wspomóc rozwój i proces uczenia się, wykorzystując  naturalny ruch fizyczny.

Słowo Edukacyjna– pochodzi od łacińskiego słowa „ educare” co znaczy wychowywać, kształcić,

Kinezjologia opiera się na badaniach wybitnych humanistycznie zorientowanych psychologów i pedagogów:
A.Gesella , C. Rogersa, J.Piageta, M. Montessori, L. Clarka, J. Canfielda i wielu innych.
Kinezjologia Edukacyjna oparta jest na trzech prostych założeniach :
1. Nauka jest naturalną przyjemną sferą działalności kontynuowaną przez całe życie.
2. Blokady ukryte w naszym ciele, które przeszkadzają nam w nauce i w rozwoju.
3. „Właściwie rozpoznane blokady mogą zostać usunięte, pod warunkiem prawidłowo prowadzonego treningu z wykorzystaniem ćwiczeń i procedur z  podstawowego programu kinezjologii zwanego Gimnastyką Mózgu.  ”®
Poznaj Fundamenty Kinezjologii  Edukacyjnej  i programu Gimnastyka Mózgu®
                 

   Kinezjologia Edukacyjna  program Gimnastyka Mózgu® część I 

Wymiary programu Gimnastyka Mózgu

Zobacz fragment z kursu Kinezjologia Edukacyjna część I

 

Bajki terapeutyczne

Bajki terapeutyczne

   Autor: Dagmara Kraj -Kwiecińska 

 BAJKI  O JEŻYKU  HORACYM  –  OPOWIEŚCI  Z TĘCZOWEJ  DOLINY

1)    „JEZYK I UCIEKAJĄCE KRZESŁO”

W domu u jeżyka Horacego było ciche popołudnie. Brzuchaty budzik stał sobie wygodnie na kominku i cichutko mruczał tik-tak, tik-tak, tik-tak, Horacy usadowił się wygodnie w fotelu i czytał ulubioną książkę o odważnych piratach, a mama gotowała w kuchni powidła śliwkowe i nuciła sobie jakąś wesołą melodyjkę.

Nagle przypomniała o czymś sobie. Zawołała Horacego do kuchni i opowiedziała mu o kłopotach, jakie dzisiaj sprawiło jej  jedno z krzeseł. Stało sobie to niegrzeczne krzesło w dużym pokoju,  i nikt nie mógł na nim usiąść.

(więcej…)

Genialność umysłu – pamięć

Genialność umysłu – pamięć

Dzisiejszy artykuł o pamięci  zacznę od ulubionej mojej historii Kima Peeka.  Pokazuje ona jak zagadkowy i genialny jest mózg. Kim  urodził się w 1951r. Miał powiększoną głowę, jak pokazały badania mózg bez ciała modzelowatego i do tego miał uszkodzony móżdżek.

Nie chodził do czwartego roku życia i wpadał w straszną rozpacz, gdy czegoś nie rozumiała, a zdarzało to się często.

Lekarze, po zdiagnozowaniu jako upośledzonego umysłowo, chcieli go umieścić w zakładzie specjalnym. jednak jego ojciec nie zgodził i walczył o syna zauważył, że syn ma niezwykłe  intelektualne  umiejętność pamięć.

Może czytać  dwa teksty naraz, każdą  innym okiem, rozumiejąc treść i zapamiętując ją na zawsze.

Pewnego dnia Ojciec przyprowadził go do biblioteki   i pozwolił  na wywiad Barremu Morrowi, który był zainteresowany niezwykłą pamięcią

(więcej…)

Dlaczego dysleksja jest tak uciążliwa dla dzieci? – Nienadążanie w nauce

Zjawisko dysleksji, w ujęciu psychologicznym i pedagogicznym, to trwałe zaburzenie procesu uczenia się, przy normie intelektualnej.

Do dysleksji zalicza się:

  • dysortografię – specyficzne trudności w pisaniu,
  • dyskalkulię – specyficzne trudności w przyswojeniu  matematyki.

Dysleksja zdarza się 3-4 razy częściej u chłopców, niż u dziewczynek.

Zaburzenie czytania widoczne są już w II klasie szkoły podstawowej.

Dlaczego dysleksja jest tak uciążliwa dla dzieci?

Dziecko popełnia błędy w czasie czytania: gubi litery, dodaje też litery wypaczając brzmienie słów. Stąd  ma trudności ze zrozumieniem czytanego tekstu.

Prędkość czytania jest obniżona, dziecko ma trudności w rozróżnieniu b-p, d-t, k-g, cz-sz.

Drogi Rodzicu, gdy obserwujesz takie trudności, nie dziw się, że Twoje dziecko niechętnie wykonuje zadania z języka polskiego. Nie lubi czytać, a pisanie tych wszystkich prac, przychodzi mu z wielkim trudem.

W przypadku dysgrafii u dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, z trudem opanowują pisanie. Ich dyktanda, czy wykonywane przez nie ćwiczenia, zawierają mnóstwo błędów gramatycznych i ortograficznych. Nie stosują wielkich liter, przecinków i innych znaków interpunkcyjnych, piszą niewyraźnie.

Dzieci starsze, w czasie pisania starają się wykorzystać krótkie frazy z ograniczonym doborem słów, ale w pisowni tych słów, robią poważne błędy. Dlatego, uczniowie często odmawiają chodzenia na lekcje i pisania prac.

Rozwija się u nich poczucie nieporadności, własnej wadliwości, która często przekształca się w smutek.

Dzieci unikają kontaktów z rówieśnikami, w efekcie czego, znajdują się w izolacji.

Jak wyjaśnić mechanizm dysleksji?

Wielu badaczy widzi mechanizm dysleksji w zaburzeniu trzech rodzajów słuchu:

  1. fizyczny,
  2. muzyczny.

Czym charakteryzuje się każdy z nich?

Słuch fizyczny pozwala dziecku na rozróżnienie dźwięków z otoczenia: szumu liści, deszczu. A także dźwięków urbanistycznych, czyli: dźwięk samolotu, silnika samochodowego, stukotu kół samochodu, itp.

Słuch muzyczny daje dziecku. możliwość rozkoszowania się melodią, muzyką, tworzoną przez kompozytorów.

Słuch fonemowy daje dziecku możliwość rozumienia mowy, pozwala rozróżniać odcienie, akcenty, jeden dźwięk od drugiego. Jeśli słuch fonemowy nie jest dobrze rozwinięty, dziecko ma trudności z rozróżnieniem podobnych brzmień słów i liter.

Jeśli dziecko ma uszkodzony słuch fonematyczny, będzie miało duże trudności z nauczeniem się czytania, ponieważ nie słyszy precyzyjnie dźwięków mowy. Nie jest też w stanie nauczyć się pisania, gdyż nie wie, jaki dźwięk ma ta, lub inna litera.

Aby dziecko odnosiło sukcesy w szkole, potrzebuje jeszcze jednej umiejętności – widzenie liter. Pozwala ono dziecku zapamiętać ich kształt i go: odtworzyć. Posłuchać, zapamiętać, powiedzieć, zapisać, zobaczyć.

Szkoła i proces uczenia jest doświadczeniem, które wpływa na kształtowanie poczucia własnej wartości. Słabe wyniki w szkole przynoszą dziecku wiele negatywnych emocji, które prowadzą do lęku, wręcz fobii szkolnej. Powstaje błędne koło.

Zaobserwuj swoje dziecko, czy ma problemy z pisaniem i czytaniem.?

Czy te problemy nie wynikają z  problemów opisywanych powyżej?

Co możesz zrobić, jeśli zauważysz takie problemy?

Jak usprawnić słuch fonematyczny?

Jak sprawić, aby dziecko czytało?

Ale, to wkrótce….teraz odsyłam do artykułów.

Oto lista 3 podstawowych artykułów o Kinezjologii Edukacyjnej, z którymi powinieneś się zapoznać:
1.  Jak i dlaczego kinezjologia edukacyjna wspiera uczenie się i rozwój?
2. Główna przyczyna trudności w uczeniu się.3. Kinezjologia co daje integracja półkul mózgowych

Powstaje pytanie. Jak skutecznie pomóc takim dzieciom? Jedną ze skutecznych metod pomocnych w przezwyciężaniu dysleksji jest Kinezjologia Edukacyjna wraz z programem Gimnastyka Mózgu®.

W najbliższym tygodniu opublikuję bezpłatny poradnik: Gimnastyka Mózgu® ćwiczenia usprawniające uczenie się

Jak działa mózg? Fale mózgowe

Jak działa mózg? Fale mózgowe

 Czy wiesz, że odkrycie w 1929 r. przez Hansa Bergera [niemieckiego psychiatrę] fal mózgowych, było nie lada przełomem w badaniach prowadzonych nad mózgiem.

Okazuje się, że mózg podczas swojej pracy generuje impulsy elektryczne, zwane falami mózgowymi.

Impulsy te możemy mierzyć przy pomocy specjalnego przyrządu, zwanego Elektroencefalografem [w skrócie EEG].

Posiada on kilkanaście elektrod przyłączanych do skóry głowy i mierzy częstotliwość [ilość impulsów na sekundę] oraz amplitudę [„wielkość” zmian napięcia].

(więcej…)

Kinezjologia, jak działa mózg- półkule mózgowe.

Kinezjologia, jak działa mózg- półkule mózgowe.

Czy wiesz? że, normalnym mózgu nie ma prostego podziału na specjalizację w zakresie  funkcji mowy i niewerbalnych analiz wzrokowo-przestrzennych?

Jak więc interpretować wyniki doświadczeń? kiedy: to obserwujemy asymetrie zarówno półkulową i twarzy.

Lewa półkula – analityczna, prawa holistyczna

Prawa półkula reaguje lepiej na rozmyte, niskie częstości przestrzenne/czasowe, lewa lepiej precyzyjne sygnały.

Prawa ma niewyraźne wyobrażenie całości; lewa skupiania się na ważnych (emocjonalnie) szczegółach.

Optymalne wykonanie złożonej funkcji wymaga współdziałania obu półkul – dwa sprzężone układy stanowią całość.

Dlaczego dochodzi do specjalizacji? Na poziomie neuronalnym naturalne rytmy w prawej i lewej półkuli są domienne, co zaobserwowano łącząc EEG i fMRI.

(więcej…)