Gdy twoje  dziecko popełnia błędy w czasie czytania: gubi litery, dodaje też litery wypaczając brzmienie słów.

Prędkość czytania ma obniżoną,  ma trudności w rozróżnieniu liter  b-p d-t k-g, cz-sz. gdy obserwujesz u swojego dziecka takie problemy,nie dziw się, że Twoje dziecko niechętnie wykonuje zadania  języka polskiego, nie lubi czytać, pisać wszystkie  bo  wszystkie te prace przychodzą mu z wielkim trudem więc ich unika.

Jako dobry sposób aby dziecko wesprzeć w  tych problemach w  trudnościach w uczeniu się  zastosuj ćwiczenia z Gimnastyki Mózgu®

Trzy najważniejsze powody dlaczego Gimnastyka Mózgu

                                                                            jest  metodą wspierającą proces uczenia się! 


1
. Ćwiczenia aktywizują   wszystkie kanały percepcji dziecka.

2.Obniżają stres ,który powstaje na skutek samego skojarzenia, dziecka z nauką –  ciągłe niepowodzenia spowodowały brak motywacji do uczenia się.

 3.Ćwiczenia kojarzą się z zabawą 

Badania wpływu ruchu na proces uczenia się udowodniły, że uczniowie którzy  codziennie  wykonywali ćwiczenia ruchowe, osiągali na egzaminach i testach lepsze wyniki niż ich mało aktywni rówieśnicy.

Podczas aktywności ruchowej a zwłaszcza  przy wykorzystaniu ruchów aktywizujących zarówno prawą jak i lewą stronę ciała.

 Wytwarzają sie neutropiny – naturalnych substancji odpowiadających  za rozwój komórek nerwowych i zwiększających liczbę połączeń nerwowych w mózgu. Co powoduje szybsze i skuteczniejsze przyswajanie informacji.

 przeczytaj   Czy wiesz, że proces uczenia zależy od nastawienia do nauki?

 Nie zwlekaj zacznij ćwiczyć z dzieckiem  ćwiczenia z programu Kinezjologii Edukacyjnej – Gimnastyka Mózgu®

                                               pobierz  PDF Gimnastyka Mózgu® ćwiczenia usprawniające uczenie się

                                                                  aby umieć dobierać zestawy ćwiczeń  do problemów dziecka zapraszam zainteresowanych rodziców na kurs   Kinezjologii Edukacyjnej -Gimnastyka Mózgu część I  

                                                                                                              a także na konsultacje.

Oto parę przykładów zastosowania Kinezjologii  Edukacyjnej  w mojej praktyce zawodowej.

Przykład 1

Chłopiec lat 14, Diagnoza: – dysgrafia, – dysleksja, lateralizacja skrzyżowana, lewooczny, praworęczny, homolateralny.

Zastosowałam pracę z ciałem mającą na celu likwidację napięć mięśniowych w ciele. Zmianę wzorca lateralizacji przez Dennisonowskie równoważenie przez ruch, ćwiczenia na przekroczenie linii środka przy czytaniu i pisaniu, pracę z uczuciami, terapię programującą sukcesy.

Po trzech tygodniach systematycznego ćwiczenia chłopiec zgłosił się na lekcji i poprawnie przeczytał nowy, trudny tekst. Obecnie kontynuuje naukę w liceum.

 Przykład 2

Dziecko lat 10, z bardzo dużymi trudnościami szkolnymi, homolateralny, z dominacją prawej półkuli, zaburzenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, trudności z koncentracją, lewooczny, praworęczny, lewouszny (prawe wyłączone); dziecko skierowane przez poradnię do szkoły specjalnej.

Zastosowałam pracę z ciałem, stymulację oddzielnie lewej półkuli i prawej, przeprowadziłam Dennisonowskie równoważenie przez ruch, ćwiczenia włączające prawe oko, ćwiczenia przekraczające linię środka przy czytaniu, ćwiczenia koordynujące ruchy ręki i oka, ćwiczenia poprawiające koordynację prawej i lewej strony ciała, techniki motywująco – programujące. Po trzech dniach pracy i intensywnych ćwiczeń, zaczął czytać i pisać. Obecnie chodzi do klasy szóstej w szkole macierzystej i daje sobie radę z nauką.