Czy zdajesz sobie sprawę drogi rodzicu, że głównym powodem  problemu z uczeniem jest to , że dziecko nie  nadąża w  nauce.

U podstaw takiego nienadążania jest nie jedna, ale więcej przyczyn:

O to one:
 
usprawnienie uczeniaNiedostateczny rozwój aktywności poznawczych
Niedostateczny rozwój aktywności poznawczych powoduje, że dziecko:
Nie jest wstanie przyswajać sobie efektywnie wiedzy z zakresu przedmiotów szkolnych.
Nie potrafi na wymaganym poziomie wykonywać poleceń nauczyciela.
Zobacz i uświadom sobie jakie są konsekwencje tego!
Dziecko  nie jest wytrenowane w  analizowaniu, w myśleniu dotyczy to głównie myślenia abstrakcyjnego.
W związku z tym, że nie ma sukcesów – nie wykształciło nawyku uczenia się.- uczenie kojarzy się z porażką z niemiłym uczuciem.
Ma trudności z uczeniem się na pamięć. nie lubi sie uczyć
Niedostateczne ukształtowanie  fundamentalnych procesów psychicznych.
Czy wiesz, że myślenie jest najistotniejszym procesem psychicznym wpływającym na proces  skutecznego uczenia się dziecka.
Z moich obserwacji wynika, że to braki w rozwoju myślenia, a nie pamięci i uwagi stanowią psychologiczną przyczynę wszelkich niepowodzeń szkolnych.
Słaba koncentracja uwagi wynika u  takich dzieci z  braku zaangażowania w proces myślenia na lekcjach. Dlatego często na lekcji zajmują się rozmowami z innymi uczniami.
Co jeszcze bardziej pogłębia ich trudności z uczeniem się.Ważne jest abyś rodzicu wiedział jeszcze takie informacje.
Jeśli  Twoje dziecko  ma tzw słaby układ nerwowy to nie lenistwo powoduje, że  jest zmęczone.
To długotrwała praca w szkole czy w domu go męczy
Bardziej niż inne dzieci stresuje go klasówka czy egzamin- zaburza go;
Sytuacja kiedy nauczyciel szybko zadaje pytania i oczekuje szybkiej odpowiedzi
Praca po nieudanej odpowiedzi zaburza  proces uczenia się na innych przedmiotach
Praca wymagająca podzielnej uwagi i przepytywanie z lekcji, która dopiero została omówiona.
Praca w otoczeniu głośnym i niespokojnym.
Jaka jest postawa dziecka chroniczne nienadążającego  za nauką
ciało jest pochylone w przód. dziecko wygląda jakby się kuliło
Czym to skutkuje jeśli taka postawa utrzyma się dłużej
Im bardziej ciało pochylone jest do przodu tym bardziej mięśnie napinają się  i blokują swobodny oddech.
Co z kolei jest przyczyną niedostatecznego dotlenienia mózgu.
Im dużej takie dziecko nie nadąża za nauką szkolną tym silniejsze jest poczucie bezradności co z kolei powoduje narastające poczucie braku wartości.
Przyjrzyjmy się trudnościom jakie ma dziecko nienadążające.
Takie dziecko ma trudności w koordynowaniu procesów myślowych i pisania, czytania
itp dzięki badaniom kinezjologicznym,  zaobserwowano zaburzenia:
w sferze rozwoju ruchowego w trzech podstawowych płaszczyznach tzn lateralności, ( koordynacji ruchów i nawyków lewej i prawej strony ciała)
Ześrodkowania ( koordynacji ruchów górnej i dolnej części ciała)
Skupienia( koordynacji ruchów przodu i tyłu ciała)
Jak pomóc  z takiemu dziecku ?
Zastosuj Kinezjologię Edukacyjną wraz z programem  Gimnastyka Mózgu dr Paula Dennisona
te ćwiczenia likwidują  przetrwałe i niezintegrowane odruchy obronne.
1.Powodując  lepsze radzenie sobie ze stresem.
Lepsza motywacje do nauki
Poprawiają  funkcje myślenia: analizowanie , spostrzeganie ,  porównanie, zapamiętanie, wyciąganie wniosków.
Usprawniają  czytanie, pisanie,  koordynację ruchów.
Jeśli chcesz więcej to przeczytaj więcej artykułów.
Jeśli chcesz pomóc swojemu dziecku aby radziło sobie w szkole zadzwoń i umów się na konsultacje.
Daj dziecku radość z wykonania ćwiczeń jednocześnie powodując , że proces uczenia staje się dla nich  radosnym odkrywaniem swoich możliwości i świadomość, że są zdolne poszerzać swoja wiedzę i czerpać z niej radość.
Więcej informacji na temat znajdziesz jeśli klikniesz link  Co to jest Kinezjologia Edukacyjna
jeśli chcesz więcej wiedzieć, czy umówić się na konsultacje  to : zadzwoń 504-79-79-05