Czy wiesz, że synchronizacja  półkul mózgowych zapewnia dziecku łatwą naukę i pełny rozwój jego talentów?
Co to znaczy? Przypomnijmy sobie kilka informacji na temat kory mózgowej…
Mózg zawiera dwie półkule, każda z nich ma kilka płatów: potyliczny, ciemieniowy, skroniowy i czołowy, aby półkule dobrze się ze sobą komunikowały musi się utworzyć między nimi połączenie.
Takim połączeniem jest pasmo włókien nerwowych, nazywanych także spoidłem wielkim mózgu.
Chcę abyś zapamiętał, że mózg posiada wzorce skrzyżowane. To oznacza, że każda strona ciała komunikuje się z półkulą przeciwną.
Na przykład, wyobraź sobie, że informacje przekazywane są w postaci dźwięków, dostających się do lewego ucha. Z lewego ucha docierają one do płata skroniowego umieszczonego po prawej stronie.
Aanalogicznie informacje dostające sie do prawego ucha są przetwarzazne i analizowane przez płat skroniowy mieszczący sie w lewej półkuli mózgowej, lewa ręka
jest kontrolowana przez prawą korę ruchową, a prawa noga przez lewą korę ruchową.
Każda półkula mózgowa przetwarza informacje w specyficzny dla siebie sposób.
Przetwarzanie informacji zapewnia spoidło wielkie mózgu, które działa jak autostrada umożliwiając zintegrowane myślenie, czytanie, pisanie.
Praca mózgu w zintegrowany sposób umożliwia zobaczenie szczegółów oraz całości. Na początku u dziecka odbywa się to na poziomie obrazka, a potem tekstu.
Pomaga również przy poznawaniu części mowy, swobodnym posługiwaniu się językiem, wyrażaniu uczuć…
Koncentracja jednoznacznie związana jest z podzielnością uwagi, myśleniem o przyszłości, czerpaniem wiedzy i doświadczenia z aktualnych wydarzeń,
zapamiętywaniem kroków w tańcu, czy w sporcie i wykonywaniu ich płynnie, ale także zadawaniem wewnetrznych pytań „Jak się to robi?” i
planowaniem z jednoczesnym wykonywaniem jakiejś czynności.
Czy wiesz, drogi rodzicu, że to i znacznie więcej zapewnia zintegrowanie półkul mózgowych, a uzyskać to można poprzez zestaw prostych ćwiczeń z Gimnastyki Mózgu, czyli fundamentu Kinezjologii Edukacyjnej. zapoznaj się z referencjami i opiniami zanim zechcesz nauczyć się metody by świadomie zapewnić optymalny rozwój swojemu dziecku jeśli się zdecydujesz to skontaktuj się z nami
Co daje synchronizacja półkul mózgowych