Jak skuteczniej pomóc dzieciom
z trudnościami w nauce oraz rozpoznawać talenty dzieci uzdolnionych i wspomagać ich rozwój

3-dniowe specjalistyczne szkolenie Pierwszego Stopnia Gimnastyki Mózgu® dla pedagogów oraz nauczycieli przedszkoli
i szkół podstawowych

OD: Grażyna Wieczorek
Wrocław, 2012r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010.

Szkoła Podstawowa ma być miejscem gdzie, dziecku  ma  zostać udzielona pomoc psychologiczno-pedagogiczna polegającą na rozpoznaniu i zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, a także rozpoznanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.

Zobowiązano nauczycieli do indywidualizacji pracy z uczniem zarówno na obowiązkowych, jak i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

W świetle nowej reformy oświatowej stało się koniecznością wyposażenie nauczycieli, pedagogów i psychologów w nowe  umiejętności, które pozwolą sprostać nowym zadaniom jakie zostały na nich narzucone.

„Średniej wielkości powiat (5-7 gmin) ma funkcjonującą jedną poradnię zatrudniającą 10-13 osób, które świadczą usługi dla 10-15 przedszkoli, 10-15 szkół podstawowych, 7-10 gimnazjów oraz 4-6 szkół ponad gimnazjalnych[źródło: Głos Pedagogiczny 2010r.]

Praktyka pokazuje, iż kontakty osobiste specjalisty z poradni psychologiczno-pedagogicznej z nauczycielem zdarzają się raz na kilka lat.

… Łatwo z góry narzucić właściwe i rozwojowe wymagania, ale dużo trudniej je wykonać bez odpowiednich narzędzi, czyż nie?

Badania wykonane w Polsce potwierdzają, że Kinezjologia z programem ćwiczeń Gimnastyka Mózgu® jest bardzo skuteczną metodą wspierającą pracę nauczyciela, pedagoga, psychologa i logopedy.

1. Dr Celestryna Grzywniak

W swoich badaniach w ramach doktoratu Kinezjologia Edukacyjna metoda wspomagania rozwoju i terapii psychomotorycznej” prezentuje  pierwsze w Polsce, badania empiryczne nad skutecznością metody kinezjologii edukacyjnej wykazała skuteczność stosowanych ćwiczeń z Kinezjologii Edukacyjnej.

2. Mgr Grażyna Wieczorek

Badania: „Kinezjologia jako metoda wspomagająca proces osiągania dojrzałości szkolnej”. W długotrwałym studium 8 przypadków potwierdzona została  skuteczność ćwiczeń z Kinezjologii Edukacyjnej w usprawnianiu percepcji wzrokowej słuchowej i grafomotyoryki.

3. Prof. Ludwika Sadowska, dr Dorota Wójtowicz, Grażyna Wieczorek

Badania wykonane w Samodzielnej Pracowni Rehabilitacji Rozwojowej Akademii Medycznej. Przebadano 83 sześcioletnie dzieci testem skryningowym i wyłoniono te z trudnościami w osiągnięciu dojrzałości szkolnej. Badania wykazały, że zastosowanie ćwiczeń z  Gimnastyki Mózgu® (czyli Kinezjologii Edukacyjnej) wspomaga rozwój dzieci z trudnościami w uczeniu się.

Co będę umieć po kursie?

 • Będziesz wnikliwie obserwować postawę ciała, dzięki czemu będziesz łatwiej diagnozować potrzeby
 • Nauczysz się planować skuteczną pomoc zarówno dla dzieci zdolnych jak i z trudnościami,
 • Będziesz stymulować rozwój zdolnych dzieci: przedszkolnych, szkolnych,
 • Będziesz sobie skutecznie radzić w sytuacjach stresowych w kontaktach z dziećmi i ich rodzicami,
 • Poznasz fundamenty teoretyczne funkcjonowania mózgu
 • Podniesiesz poziom koncentracji, organizacji i szybkość uczenia się swój oraz Twoich uczniów
Ponadto:
 • Podniesiesz  jakość swojej pracy dzięki nowej palecie narzędzi
 • Odkryjesz ścieżkę dla własnego rozwoju

Zobacz na mapie myśli czego się nauczysz:

Kim jestem, aby proponować to wyjątkowe szkolenie?

Grażyna Wieczorek zdjęcieGrażyna Wieczorek – pedagog, trener kinezjologii edukacyjnej, life coach. Pasjonatka rozwoju osobistego z ponad 20-letnią praktyką w pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą.

Przez 16 lat przeszkoliłam z Gimnastyki Mózgu ponad 1200 nauczycieli.

Założyłam Polski Instytutu Kinezjologii Edukacyjnej www.IKEpolska.pl

Napisałam wiele programów autorskich dotyczących uczenia się i rozwoju osobistego, m.in.:

 • „Kinezjologia Edukacyjna jako metoda przygotowująca nauczycieli do skutecznego nauczania  dzieci i młodzieży”
 • „Wyzwalanie potencjału twórczego”,
 • „Wspieranie uzdolnień u dzieci przedszkolnych”,
 • „Nowe Technologie  Edukacyjne Wspomaganiem Uczenia się w  Szkołach i Przedszkolach”,
 • Programu w ramach Kinezjologii „Asystent Dziecka ADHD”.

Jestem współautorem publikacji naukowych:

 • Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej I Katedra Pediatrii AM Wrocław. Wspomaganie rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się. Wrocław 2004, Ludwika Sadowska, Dorota Wójtowicz, Grażyna Wieczorek
 • Występowanie ADHD u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych – charakterystyka problemu. Wrocław 2006

To najważniejsi nauczyciele, od których się uczyłam:

 •  Muller-Walbrodt) aplikacja w terapii
 •  Kreatywnw widzenie (dr Paul Dennison)
 •  Kurs trenerski Gimnastyka Mózgu dr Carla Hannaford
 •  Brain Organization Profile I,II ( Swetlana Masgutowa)
 •  Using Your Brain For Change(dr Richard Bandler)
 •  “Rehabilitacja Dzieci Ryzyka” (prof Ludwika Sadowska) kurs specjalizacyjny w zakresie rehabilitacji medycznej. Na którym jestem jako uczestnik i wykładowca.

 Co sadzą nauczyciele, którzy przeszli ten kurs? 

„Zaletą kursu jest także ciągłe przenikanie się teorii z praktyką…

Kurs Kinezjologii Edukacyjnej jest prowadzony przez Grażynę Wieczorek profesjonalnie, z zaangażowaniem i wdziękiem. Grażyna posiada ogromny zasób wiedzy o mózgu, ma też niewątpliwe zdolności przekazywania tej wiedzy w sposób prosty i zrozumiały. Zaletą kursu jest także ciągłe przenikanie się teorii z praktyką, ćwiczenia mimo swojej prostoty są osadzone w prawidłowościach funkcjonowania mózgu, dzięki Grażynie przedstawiana wiedza jest wiedzą naukową, a jednocześnie potrafi zafascynować. Od kursu oczekiwałam przede wszystkim wiedzy przydatnej w pracy zawodowej, otrzymałam o wiele wiele więcej – konkretne narzędzia przydatne w osobistym rozwoju.

Kurs Kinezjologii polecam wszystkim niezależnie od wieku i zawodu – lepiej funkcjonujący mózg pozwoli realizować wszelkie plany i marzenia!

Anna Cicha, psycholog

„Trener przekazuje wiedzę w sposób profesjonalny…”

Zachęcam do  udziału w szkoleniu Kinezjologii Edukacyjnej prowadzonym przez Grażynę Wieczorek. Otrzymania wiedzy, umiejętności praktycznych oraz wskazówek jak wykorzystać ta wiedzę w swojej pracy.  Trener przekazuje wiedzę w sposób profesjonalny, służy radą – doboru ćwiczeń do potrzeb uczniów, którym chcemy pomóc.

Agata Bąk

„Na kursie nauczyłam się o wiele więcej niż oczekiwałam już po dniu kursu”

Prowadząca pokazała w sposób bardzo prosty jak pomóc dzieciom w nauce pisania, czytania i rozwijania wszelkich możliwych umiejętności. Wg mnie Grażyna jest cudownym człowiekiem, pedagogiem, wspaniałym terapeutą jest otwarta na ludzi i chetna do pomocy.

Wyjaśniała zagadnienia dopóty, dopóki na każdej twarzy zrozumienie sprawdzająć dokładnie czy opanowaliśmy dokładnie wykonujemy dane ćwiczenie i zestawy ćwiczeń. Już poleciłam szkolenie koleżankom i dyrekcji placówki w której pracuje

Dziekuje jeszcze raz za wiedze i umiejętności dzięki nim będę jeszcze skuteczniej pomagać swoim dzieciom i  uczniom w szkole.

 Teresa Pruneal

Wszystkim, którzy maja na uwadze dobro dzieci z trudnościami w uczeniu się i nadpobudliwych polecam szkolenie z Kinezjologii Edukacyjnej u Grażynki Wieczorek, gdyż dostałam gotowe instrukcje jak pomóc tym dzieciom, a ponadto zrozumiałam przyczyny ich trudności i zachowania.

Maria Kosiorowska

„Grażynka jest super wykładowcą…”

Jestem bardzo zadowolona z udziału w kursie Kinezjologia edukacyjna

To pierwszy z wielu kursów w których uczestniczyłam  na którym nauczyłam się jak rozwiązywać  problemy edukacyjne. Wszystkie wiadomości były podane rzetelnie i jasno. Praktyczne ćwiczenia utrwaliły te wiadomości i mogę teraz pracować i rozwiązywać problemy które nurtowaly mnie do tej pory. Grażynka jest super wykładowcą, czerpie z siły ze swoich doświadczeń.

Katarzyna Bolejko

Wielkie dzięki za wiedzę i umiejętności. Sposób przekazywanej wiedzy zrozumiały pozwolił  nam spojrzeć inaczej na dzieci z dysfunkcjami. I zobaczyć gdzie jest przyczyna ich dysfunkcji, dobrać odpowiednie ćwiczenia aby pomóc tym dzieciom rozwinąć skrzydła.

Bożena Mojescik, Ela Krężęlak, Mirka Zawada

„Dzięki temu szkoleniu mogę pomóc dzieciom, u których zauważyłam dysfunkcje”

To szkolenie nie było jak inne sucha teoria pokazała nam Grażynka  gdzie jest przyczyna ich niepowodzeń w szkole i jak zaplanować i ułożyć program ćwiczeń. Korygujących. Tworzących nowe nawyki.

Wiola Kowalalik

Co dokładnie otrzymam na tym szkoleniu Kinezjologii Edukacyjnej?

 • 32 godziny intensywnych warsztatów z indywidualnym podejściem (maksimum 16 osób)
 • zaświadczenie ukończenia kursu Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów (możliwe dopiero po II stopniu szkolenia)
 • skrypt ze wszystkimi ćwiczeniami i procedurami
 • certyfikat Międzynarodowej Fundacji Brain Gym® dla chętnych (+ 25 zł)

Zanim zdecydujesz się na udział w szkoleniu chcę, abyś wiedział czym ono różni się od innych tego rodzaju

 •  Jako jedyna z trenerów od 10 lat podczas kursów robię praktyczne zajęcia z dziećmi.
 •  Na potrzeby obserwacji i diagnozy stworzyłam unikatowy arkusz obserwacyjny, do którego otrzymasz klucz.

Dodatkowo dostajesz w bonusie: 

 • Testy dominacji półkulowej i ich interpretacje do wyłaniania dzieci z opóźnioną dojrzałością szkolną.
 • 3 godziny konsultacji osobistej do wykorzystania w ciągu roku po szkoleniu. Ta opieka osobista może odbyć się w postaci kontaktu zdalnego (Skype), telefonicznego lub na żywo.
 • Możliwość publikowania artykułów na stronie instytutu IKEpolska.pl. Możesz w ten sposób podnieść autorytet  Twojej szkoły i ciebie jako nauczyciela.

Informacje organizacyjne:

Liczba uczestników: od 12 do 16 osób.

 

Preferowane dni i godziny:

Piątek: 16.00-20.00
Sobota i niedziela: 10.00-18.00

 

Wypełnij ten formularz,
aby zorganizować kurs w swojej placówce »

PS Centrum Doskonalenia Nauczycieli MENiS włączyło kursy „Gimnastyki Mózgu®” do programu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli jako metodę korygowania dysharmonii rozwojowych u dzieci i młodzieży.

PPS Ukończenie szkolenia z Gimnastyki Mózgu® oficjalnie umożliwia pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi).