Publikacje naukowe

Gimnastyka Mózgu

Rodzaje uczenia się

Występowanie ADHD u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych

Wpływ Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona na wzrost umiejętności psychomotorycznych dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Kinezjologia Edukacyjna jako sposób na osiągnięcie dojrzałości szkolnej i poprawę skuteczności uczenia się. (walory edukacyjne)