Zaznacz stronę

Autor: Agnieszka Weissbrot, pedagog

Dziękuję, bo to dzięki Pani już wiem, jak mogę skutecznie pomagać dzieciom.

Ukończyłam dzienne studia pedagogiczne na Uniwersytecie Opolskim o specjalności resocjalizacja. 

Od tego czasu zaczęłam myśleć o pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi. W tym celu ukończyłam studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie  kształcę się Uniwersytecie Wrocławskim i w ramach studiów podyplomowych realizuję  kierunek wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

Od 2013 roku pracuję jako pedagog specjalny w Niepublicznym Przedszkolu Kredka w Oławie, które jest przedszkolem integracyjnym. Dodatkowo prowadzę nauczanie indywidualne dziecka z zespołem moyamoya. Liczne studia i kursy umożliwiły mi bogate przygotowanie do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Poszukując nowych metod w pracy z dziećmi zainteresowałam się Kinezjologią Edukacyjną. Zainspirowała mnie do tego moja pani dyrektor mgr Ewa Idczak, która opowiedziała mi z wielkim entuzjazmem o tej metodzie. Podkreślała, że sekret metody polega na tym, iż odpowiednie zestawy ćwiczeń uaktywniają cały mózg. Dzięki czemu łatwiej przyswajamy wiedzę i pełniej wykorzystujemy ją w konkretnych umiejętnościach.

Pani Ewa zaproponowała mi, abym podjęła kurs i rozpoczęła z dziećmi w przedszkolu ćwiczenia z zakresu Gimnastyki Mózgu.

Zdecydowałam się na uczestniczenie w kursie Kinezjologia Edukacyjna prowadzonym przez mgr Grażynę Wieczorek, gdyż robi to z wielką pasją i wieloletnim doświadczeniem, Na szkoleniu uzyskałam nie tylko fachową wiedzę i zdobyłam umiejętności potrzebne w pracy z dziećmi dotkniętymi różnymi dysfunkcjami. 

Ponadto na uwagę zasługuje też to, że zawsze mogłam i mogę liczyć na wsparcie  telefoniczne pani Grażyny, która bardzo chętnie udziela mi wskazówek do dalszej pracy z dzieckiem.

W przedszkolu Kredka w Oławie prowadzę zajęcia z gimnastyki mózgu, w których uczestniczą trzy grupy wiekowe: maluchy, średniaki i starszaki. Doboru ćwiczeń do danej grupy wiekowej dokonałam na podstawie obserwacji zachowania się dzieci, ich wieku oraz oceny ich umiejętności.

W każdej grupie zaczynam zajęcia od ćwiczeń wstępnych,  czyli:

  • picia wody, która jest niezbędnym elementem ćwiczeń z zakresu gimnastyki mózgu. Nadmienię, że w naszym przedszkolu stoi dystrybutor z wodą.  Zauważyłam, że dzieci czują się pewniej i lepiej funkcjonują w przedszkolu, kiedy mogą w każdej sytuacji napić się wody, którą bardzo lubią,
  • masowania punktów na myślenie, czyli przesyłania informacji z prawej półkuli mózgu do lewej i odwrotnie,
  • ruchów naprzemiennych.

Stosuję również ćwiczenia rozciągające takie , jak: aktywna ręka, wypady, które służą zrównoważeniu obu stron ciała.

Dzieci w grupie maluchów i średniaków są jeszcze bardzo delikatne emocjonalnie. Nowe sytuacje często powodują, że pojawia się u nich stres, dlatego w tych grupach często stosuję takie ćwiczenia, jak: pozycja Cooka, która poprawia stabilność emocjonalną oraz oddychanie przeponowe rozluźniające centralny układ nerwowy.

Po roku ćwiczeń prowadzonych we wspomnianych grupach mogę stwierdzić, że dzieci są bardziej zrelaksowane, poprawiła się u nich koordynacja ręki i całego ciała. U trójki dzieci ze spektrum autyzmu znacząco poprawiła się koncentracja uwagi, co również zauważyli terapeuci i logopedzi, którzy pracują z dziećmi indywidualnie.

W grupie starszaków najbardziej zależy mi na tym, aby przygotować dzieci do pójścia do szkoły poprzez poprawienie ich pamięci i wprowadzenie do pisania. Zauważyłam, że wiele radości w tej grupie sprawia dzieciom tzw. symetryczne bazgranie, które polega na rysowaniu oburącz jednocześnie. Nie jest istotne, co powstaje na rysunku-wszystko, co spełnia warunek symetryczności jest dobre.

Często w grupie najstarszej stosuję ćwiczenia wspomagające pamięć m.in. kapturek myśliciela, kołyskę. Atrakcyjnym dla dzieci ćwiczeniem jest także leniwa ósemka, która likwiduje nadmierne napięcie mięśni dłoni i doskonali ruchy precyzyjne. Dzięki temu ćwiczeniom poprawiła się sprawność ręki i koordynacja ręki i oka.

Widząc opisane efekty i zadowolenie na twarzach dzieci będę dalej kontynuowała z nimi ćwiczenia i ciągle je ubogacała o dodatkowe elementy np. alfabetyczne ósemki, pompowanie piętą, sowę itp.  

Agnieszka Weissbrot

Jeżeli jesteś zainteresowany tak unikalnym  szkoleniem z Kinezjologii Edukacyjnej – Gimnastyka Mózgu, abyś skuteczniej pomagał dzieciom to kliknij TUTAJ